พิมพ์ใบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำหรับผู้ที่บันทึกรายงานผลการปฏิบัติการไปแล้ว

หากยังไม่ได้บันทึกต้องไปบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานก่อนของแต่ละเดือน ==>>คลิก

lock_outline เข้าสู่ระบบ